Åpningstider
Huskelisten er tom

Valle folkebibliotek

11:30-16:00

11:30-1600

11:30-1900

09:00-1600

11:30-1600

Stengt 2019
1. juledag
2. juledag
Åpningstider er veiledende. Dette er tider som bibliotekt er betjent. Men det er sjølbetjent fra kl. 07:00-23-00. Dette gjelder også i helgene. For å kunne bruke denne muligheten, må du komme innom og skrive under på kontrakt med biblioteket om tilgang til meråpent bibliotek.